Zoeken Annuleren
Volg ons nu ook!

KIES TWEETALIG ONDERWIJS (TTO) OP HET JBC

‘INVENTING YOUR FUTURE: INTERCULTUREEL ONDERZOEKEN EN VERBINDEN IN EEN KLEINE GROTE TALIGE WERELD’

 

Tweetalig onderwijs op het Jeroen Bosch College !

In het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met tweetalig onderwijs (TTO) op de afdelingen havo en vwo voor leerlingen die instromen in het eerste jaar van de brugklas. Inmiddels een groot succes! Zo'n 320 leerlingen zijn in de afgelopen vijf jaren gestart met TTO. We zijn de enige school in en rond ’s-Hertogenbosch die tweetalig onderwijs aanbiedt. Ben jij internationaal georiënteerd? Vind je het leuk om met Engels als taal aan de slag te gaan binnen de school maar ook buiten de school en zelfs het buitenland? Zo ja, dan is het TTO helemaal geschikt voor jou! Wil je kijken of TTO bij je past? 
Dit kan op de site
http://www.ikkiestto.nl/ of bekijk de film '11 redenen voor TTO', gemaakt met TTO-leerlingen van het Jeroen Bosch College.

 

 

TTO met Technasium

Met ingang van schooljaar 2018-2019 is het tweetalig onderwijs in de eerste klas uitgebreid met het vak “research & development”. Hiermee ontstaat een unieke combinatie in ’s-Hertogenbosch en omstreken; een tweetalig Technasium. De kracht van twee onderwijstypen worden gecombineerd tot een nieuwe formule. Het Jeroen Bosch College speelt hiermee vooral in op de vraag naar meer bèta-studenten en het feit dat tegenwoordig veel (universitaire) vervolgopleidingen in het Engels worden gegeven.

Tweetalig onderwijs in het Engels

De Engelse taal is niet meer weg te denken in onze wereld. Niet voor niets behoort op alle middelbare scholen in Nederland Engels als enige vreemde taal tot de kernvakken. De internationale wereld communiceert in het Engels. Veel vervolgopleidingen - zowel hbo als universiteit - bieden Engelstalig onderwijs. Hier wordt gewerkt met Engelstalige boeken en bij colleges en/of werkgroepen is Engels de voertaal. Leerlingen die ook al op het voortgezet onderwijs tweetalig onderwijs hebben gevolgd, hebben hier profijt van bij hun verdere opleiding en/of carrière. Het Jeroen Bosch College vindt het belangrijk om in deze internationale wereld ook onderwijs te bieden met een oriëntering op deze wereld met Engels als wereldtaal.

 

Invulling TTO bij het JBC

Het Jeroen Bosch College kiest voor verbinding en wil de nieuwsgierige leerling van de 21e eeuw met beide benen in een talige en internationale wereld plaatsen. De leerlingen die TTO volgen, krijgen een extra uur Engels per week en minimaal 50% van de vakken in het pakket wordt in het Engels aangeboden. Denk aan vakken als aardrijkskunde (geography), wiskunde (mathematics), Kunst Beeldend (art & design), lichamelijke oefening (physical education), Research and Design en Global Awareness. De docent spreekt Engels en er wordt met Engelstalige leer- en werkboeken gewerkt. Dit is even wennen, maar na een paar maanden weet je niet beter. De leerlingen doorlopen drie jaar TTO en sluiten het 3e leerjaar af met een Junior Certificate, een mooi portfolio en minstens een FCE-examen. Dit zijn internationaal erkende diploma's, die overal ter wereld gebruikt worden. We bieden buitenlandreizen, uitwisselingen en allerlei activiteiten aan die je beter maken in Engels in vele opzichten. Een groot deel van het huidige docententeam is intensief getraind in zowel Classroom English en tto-didactiek (CLIL). Een deel hiervan is inmiddels met ondersteuning van Radboud in'to Languages ook geslaagd voor het Cambridge Advanced Exam (C1).

Extra activiteiten

Tweetalig onderwijs is meer dan de Engelse taal. Het is ook kijken naar de wereld om je heen, het is vragen stellen en je verwonderen over de verschillen tussen diverse culturen. TTO is ook leren begrijpen hoe wij als Nederlandse Europeanen in de wereld staan. Het samenwerken met leeftijdsgenoten uit het buitenland is een belangrijk onderdeel. Je begrijpt het al: internationalisering neemt een belangrijke plaats in. De leerlijn EIO (Europese- en Internationale Oriëntatie) wordt daarom ook aangeboden binnen het vak Global Awareness. We willen dat je het Engels zoveel mogelijk spelenderwijs leert. Dat gaat het snelst wanneer je met elkaar dingen onderneemt: dat kan een excursie naar het buitenland zijn en een uitwisseling. Maar ook een crickettoernooi, een debatteerwedstrijd of een wiskundecompetitie. Daarnaast zul je projecten doen waar meerdere vakken bij betrokken zijn en ga je aan de slag met jouw eigen TTO-portfolio website (via One-Note).

Global Awareness Projecten

Onze tweetalige leerlingen doen vanuit het vak Global Awareness mee aan internationale projecten. Het doel van deze online projecten is om de Europese en Internationale Oriëntatie (EIO) van onze leerlingen te vergroten en te stimuleren. Onze eerstejaars leerlingen wisselen uit met de Verenigde Staten (North Carolina en California), Spanje en Polen met als overkoepelend doel: “who is the real person behind the perceived person?” Onze leerlingen doen onderzoek naar de landen waarmee wordt uitgewisseld om vervolgens deze denkbeelden te bespreken met leerlingen in het buitenland. In jaar 2 gaan onze leerlingen samen met hun uitwisselingsschool in Spanje en/of Polen een nieuw Europa bouwen met de titel: CASE 2101, A Blueprint for a Future Europe.

Is tweetalig onderwijs een opleiding voor jou?

Als je Engels als taal leuk vindt, het leuk vindt om te reizen, culturen te leren kennen en gte overbruggen, dan is het TTO absoluut iets voor jou. Via de taal open je de deuren naar andere mensen en andere ideeën. Daarnaast is jouw vervolgstudie, hbo of universiteit, waarschijnlijk ook grotendeels in het Engels. Na vijf of zes jaar heb je een hoog beheersingsniveau van het Engels bereikt, waarmee je meteen goed instroomt in de vervolgopleiding. Om TTO in het voortgezet onderwijs te volgen, is het niet nodig dat leerlingen al op de basisschool kennis hebben gemaakt met vvto (vroeg vreemdetalenonderwijs). Wel is een goede motivatie om TTO te willen volgen én een havo- of vwo-advies nodig. Brugklasleerlingen met interesse om TTO te volgen, kunnen zich aanmelden voor een intake en maken hiermee kans op plaatsing. Dit kan vanaf begin januari tot eind februari.

Durf je deze uitdaging aan?

Meedoen aan TTO betekent dat je helemaal ondergedompeld wordt in de Engelse taal. Dat is in het begin soms nog wat wennen, maar je gaat al snel praten en denken in het Engels. Als je het lokaal binnenloopt, schakel je meteen om en praat je met jouw vrienden en docenten in het Engels. De eerste paar maanden zijn meestal intensief. Je leert veel woordjes, leert begrijpen hoe je de Engelse taal moet spreken, hoe de grammatica werkt en je gaat op onderzoek uit wie die Engelsman nou eigenlijk is. Op deze site kun je informatie vinden over TTO. Hier staat een antwoord op veel gestelde vragen. Tevens komen er leerlingen en docenten langs op de basisscholen om uit te leggen wat TTO precies is. Daarnaast wordt er op de Open Dag ruimschoots aandacht besteed aan tweetalig onderwijs.

Aanmelden voor de intake

Lees hier meer over het aanmelden en het intakegesprek.