Zoeken Annuleren
Volg ons nu ook!

Ziek / te laat / verlof

Het Jeroen Bosch College hecht grote waarde aan de aanwezigheid van alle leerlingen bij lessen en andere schoolactiviteiten. Deelname aan de lessen is verplicht. In de volgende gevallen registreren we (gedeeltelijk) geoorloofd of ongeoorloofd verzuim:

Ziek / beter
Bij ziekte van een leerling melden de ouder(s)/verzorgers dit voor aanvang van het eerste lesuur bij voorkeur via e-mail naar receptie@jbc.nl
Ouders/verzorgers kunnen ’s morgens vanaf 8.10 uur ook telefonisch contact opnemen met de school via (073) 641 23 50. 

Ziek naar huis? 
De leerling meldt zich bij de leerlingenbalie. Deze neemt contact op met de ouder(s)/verzorger(s). Een leerling mag niet naar huis voor er contact en overleg is geweest tussen de leerlingenbalie en de ouder(s)/verzorger(s).


Te laat

De leerling haalt een te-laat-briefje bij de leerlingenbalie/receptie. Alleen met dat briefje kan hij alsnog de les binnengaan. Te laat komen zonder geldige reden heeft tot gevolg dat de leerling zich de volgende dag om 8.00 uur moet melden bij de leerlingenbalie, ook als de leerling niet aansluitend les heeft.

Verlof/ Voorziene redenen van verzuim
Slechts in zeer bijzondere omstandigheden wordt aan een leerling toestemming verleend voor verlof/verzuim. Hoe we omgaan met verzoeken van ouders/verzorgers, kunt u lezen in
deze regeling verlof/verzuim. Middels dit formulier kunt u concreet een verzoek indienen.