Zoeken Annuleren
Volg ons nu ook!

VISIE SCHOOLVEILIGHEID

Veiligheid is een van de belangrijkste voorwaarden om je te kunnen ontwikkelen. Het Jeroen Bosch College streeft naar een werk- en leerklimaat waarin de leerlingen, medewerkers, ouders/verzorgers en externe betrokkenen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school.

 

SAMENWERKING SCHOOL & VEILIGHEID ‘S-HERTOGENBOSCH

Voor een optimale veiligheid in en rondom school werkt het Jeroen Bosch College samen met andere scholen in de regio en met ondersteunende externe instantie zoals de politie, bureau Halt, jeugdzorg en GGD. Afspraken binnen dit samenwerkingsverband liggen vast in een convenant.

 

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN

Regels, afspraken en protocollen die nodig zijn om een veilig klimaat te waarborgen zijn vastgelegd in een veiligheidsplan. We onderscheiden twee gebieden: fysieke veiligheid en sociale veiligheid.

 

  • Fysieke veiligheid

Fysieke veiligheid is gericht op het beperken van fysieke schade voor leerlingen en personeel. Verantwoordelijk functionaris op dit gebied is: de heer R. Littooij, manager facilitaire zaken.

  • Sociale veiligheid

Sociale veiligheid is gericht op een veilig schoolklimaat en correcte omgangsvormen voor leerlingen, personeel en ouders. Veiligheidscoördinator is: mevrouw Weinberg. Zij bemiddelt, adviseert, registreert en organiseert zaken die met veiligheid te maken hebben en is contactpersoon voor de politie, voor andere scholen, voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en personeel.

 ROOKVRIJE SCHOOL

Ons schoolgebouw is al lang rookvrij. Per 1 augustus 2019 geldt het rookverbod voor ons gehele schoolterrein. Hiermee lopen we vooruit op de wettelijke verplichting per 2020.
Wat houdt het in? Een rookvrij schoolterrein is geheel rookvrij voor alle leerlingen, personeel, ouders, bezoekers en leveranciers, zonder uitzonderingen. Het rookverbod geldt altijd (24 uur per dag, 7 dagen per week). Bij een rookvrij schoolterrein gaat het om de buitenruimte die tot de schoollocatie behoort: het schoolplein.
Met een rookvrij schoolterrein: 

  • geven we het goede voorbeeld aan onze leerlingen en stellen we een gezonde sociale norm
  • beschermen we onze leerlingen en personeel tegen ongewenst meeroken
  • maken we jongeren weerbaar tegen de verleiding van roken
  • helpen we rokende jongeren, personeel, bezoekers en ouders om bewuster om te gaan met hun rookgedrag of zelfs helemaal te stoppen met roken
  • bieden we een schoner terrein met minder afval en schoonmaak(kosten)
  • voldoen we aan de wettelijke verplichting die geldt per 2020
  • dragen we bij aan een gezonde en schone leeromgeving
  • hebben we een startpunt om het themacertificaat Roken-, alcohol- en drugspreventie van het vignet Gezonde School te behalen.