Zoeken Annuleren
Volg ons nu ook!

Privacybeleid

Het Jeroen Bosch College gaat zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Voor het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Voor het digitaal leermateriaal heeft de school met haar leveranciers middels een verwerkersovereenkomst afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegeven. Op deze wijze worden risico ’s geminimaliseerd. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven. In sommige gevallen is de school vanuit haar wettelijke taak verplicht leerlinginformatie uit te wisselen.

In het privacyreglement van OMO  ​https://www.omo.nl/privacy-en-disclaimer/ staat beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Voor vragen kunt u terecht bij Dirk van de Weijer, die u kunt bereiken via het e-mailadres d.v.d.weijer@jbc.nl of via het algemene telefoonnummer van de school: 073 6412350.