Zoeken Annuleren
Volg ons nu ook!

ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING

In de dagelijkse lespraktijk zijn de vakdocenten de eerste begeleiders van de leerlingen.

Mentor

Als je extra aandacht of begeleiding nodig hebt dan kun je dat bespreken met de mentor. Die kan dan, eventueel samen met je ouders, bespreken of verdere actie nodig is.

De mentor maakt deel uit van een mentorenteam, dat onder leiding staat van de afdelingsleider. Door de wekelijkse mentorlessen (onderbouw), individuele gesprekken en buitenschoolse activiteiten kent de mentor de leerling het beste. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de ouders.

Zorg- en adviesteam

Als het noodzakelijk is dan de mentor contact zoeken m et het intern zorg- en adviesteam (IZAT) raadplegen. Afhankelijk van het probleem, kan dit team:

  • adviseren over extra begeleiding 
  • zelf extra ondersteuning bieden 
  • verwijzen naar ondersteuning van externe specialisten.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator, mevrouw Weinberg (t.weinberg@jbc.nl), coördineert binnen de school de algehele basis- en extra ondersteuning. Zij is aanspreekpunt voor mentoren, afdelingsleiders, leerlingcoördinatoren en ouders bij hulpvragen over leer- en gedragsproblematiek. Zij waarborgt de interne en externe routes, procedures en protocollen die hierbij zijn afgesproken. Voor school onderhoudt zij het contact met de externe hulpverlenende instanties. (GGD, School Maatschappelijk Werk, leerplicht en het samenwerkingsverband 'De Meijerij')

Decanen

Mevrouw Rutten (mavo en havo) en de heer Megens (havo en vwo) zijn de decanen van de school. Zij helpen leerlingen in individuele gesprekken bij het maken van de juiste studie- en beroepskeuzes. Ook ouders en leerlingen kunnen bij de decaan terecht voor advies en informatie: m.rutten@jbc.nl  j.megens@jbc.nl.

Meer informatie / navigeer naar: