Zoeken Annuleren
Volg ons nu ook!

Binnen de Plus-uren wordt de begeleiding rondom “Faalangstreductie” en “Sociale Vaardigheden” verzorgd door externe deskundigen.

 

Bij de sociale vaardighedentraining (SOVA) wordt ingezoomd op leerlingen die zich moeilijk kunnen handhaven in sociale situaties. De training is vooral gericht op het aanleren, uitbreiden of bewustmaken van sociale vaardigheden en het effect van (sociaal) gedrag op anderen. Centraal staan dan ook het samen oefenen van herkenbare sociale situaties en het stilstaan bij ieders beleving van situaties waarin sociale interacties plaatsvinden. De leerlingen krijgen hierdoor het vermogen om zich in sociale situaties beter staande te houden. Door positieve aandacht en bekrachtiging proberen we instrumenten aan te reiken, vaardigheden aan te kweken en het zelfvertrouwen van de leerlingen te vergroten.