Zoeken Annuleren
Volg ons nu ook!

BASIS/EXTRA ONDERSTEUNING

Maatschappelijke veiligheid is gericht op het signaleren en begeleiden van risicoleerlingen in geval van opvoedingsproblemen, criminaliteit, radicalisering, etcetera. Functionarissen op dit terrein zijn: de zorgcoördinator, mevrouw Weinberg, in samenwerking met het zorgadviesteam (ZAT) en de partners in de veiligheidsketen: jeugdzorg en politie. O.a. de zorgcyclus en het Time-Out plan staan beschreven in het JBC ondersteuningsplan.