Zoeken Annuleren
Volg ons nu ook!

TECHNASIUM

 


Stichting Technasium
Het Jeroen Bosch College is aangesloten in het netwerk van stichting Technasium. Op het Jeroen Bosch College bieden we dit vak aan in het Engels, genaamd “research and development”. Meer informatie over de stichting Technasium staat op de website
www.technasium.nl.

Daarnaast maakt het Jeroen Bosch College ook deel uit van het Technasiumnetwerk Brabant-Oost. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op deze website: https://www.technasiumbrabantoost.nl/

 

Het vak research and development (R&D)
Het vak research and development wordt aangeboden van klas 1 t/m klas 3 in het Engels. Na het brugklasjaar kunnen de leerlingen kiezen om verder te gaan met het vak of het te laten vallen. Vervolgens kunnen leerlingen het vak weer kiezen in de bovenbouw. Het grootste verschil tussen de onderbouw en de bovenbouw is dat de leerlingen in de bovenbouw vooral zelf aan de slag gaan met een project naar keuze en zelf contact leggen met bedrijven. Dit “netwerken” is voor de leerlingen een hele ervaring die ze nog hun hele leven kunnen gebruiken.

    

(Foto’s door: Omroep SIRIS)

 

De projecten
Bij dit vak ga je iets onderzoeken en ontwikkelen voor echte opdrachtgevers uit het bedrijfsleven. Verschillende bedrijven lopen rond met een probleem waar ze mee te maken krijgen op de bedrijfsvloer en ze vragen jou om hulp! Je werkt bij dit vak altijd samen in een projectgroep. Een project bestaat normaal gesproken uit de volgende stappen:

 1. Onderzoek doen naar het probleem. Dit kan doormiddel van het bestuderen van internetbronnen of het stellen van vragen.
 2. Nadenken over een oplossing op het probleem. Jullie gaan kijken naar wat er allemaal al voor een oplossingen zijn bedacht in het verleden en welke bruikbaar zijn voor jullie oplossing.
 3. De oplossing uitwerken in een onderzoeksverslag of doormiddel van een maquette, schaalmodel, werkend prototype, video, collage, etc.
 4. Jullie eindigen met een presentatie voor het bedrijf waarbij jullie alles kort toelichten.

 

De belangrijkste doelstellingen

 1. 2 á 3 projecten per jaar waarbij Engels de voertaal is;
 2. In het 1ste leerjaar minimaal één project met een internationaal karakter dat wordt gegeven door een internationaal bedrijf;
 3. Vakspecifieke taal aanbieden zodat de leerling zich verstaanbaar kunnen maken in de (internationale) bedrijfswereld;
 4. Communicatie vindt plaats op de hogere communicatieniveaus (analytisch en evaluatief);
 5. In leerjaar 2 en 3 (waar mogelijk) meer focus op internationale projecten waarbij de Engelse taal belangrijker wordt;
 6. Een aantrekkelijke omgeving creëren die leerlingen stimuleert om de Engelse taal te gebruiken;
 7. Mogelijkheden bieden voor leerlingen om in de bovenbouw het vak R&D te kunnen kiezen en zelf opdrachtgevers laten zoeken van bedrijven in het buitenland;

 

Hieronder staat een voorbeeld beschreven van het bedrijf Amber (uit de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020) waar onze school mee heeft samengewerkt.

 

De Kick-off
Elk project begint met een kick-off. Dit is het moment waarop leerlingen een bezoek brengen aan het bedrijf waar we die periode mee samenwerken. Tijdens deze kick-off legt de opdrachtgever uit wat de leerlingen gaan doen tijdens het project, hij/zij vertelt kort iets over het bedrijf en geeft een rondleiding. Zo zijn de leerlingen ook al eerder bij het Centraal Boekhuis, PlantLab en de Stadsboerderij geweest. De opdracht bij dit project was om een gevaarlijke plek in een stad naar keuze aan te passen voor zelfrijdende auto’s.

 

De projectgroep en een planning maken  

Zodra de leerlingen terug zijn worden er projectgroepen gemaakt en gaan de leerlingen een globale planning maken. De groepen zijn bij elk project weer anders: zo leer je telkens weer met andere mensen samenwerken. Samenwerken is een hele belangrijke vaardigheid bij dit vak. Het maken van een planning gebeurt in de eerste klas nog via het programma Trello. In dit programma staan alle taken en subtaken in een overzichtelijk programma. De leerlingen kunnen vervolgens taken toewijzen aan elkaar en afvinken als ze af zijn.

 

  

Onderzoek doen  

De eerste stap in een project is het doen van een goed onderzoek. Bij dit project gingen de leerlingen onderzoek doen naar de veiligheid bij een kruispunt in een stad naar keuze. De leerlingen gingen daarbij zoeken naar mogelijke obstakels en dit vervolgens verder in kaart brengen.Alle informatie werd vervolgens op een poster gezet zodat de leerlingen dit duidelijk konden laten zien aan het bedrijf.

 

 

 

 

 

 

 

Bouwen van de maquette  

De leerlingen gingen vervolgens een van de problemen uitwerken in een overzichtelijke maquette. De leerlingen kregen eerst een korte cursus over hoe ze met de machines in het lokaal moesten omgaan, om vervolgens zelf aan de slag te gaan met het maken van een maquette. In het lokaal waren verschillende materialen aanwezig om mee aan de slag te gaan: hout, piepschuim, papier, verf, flessen, etc. Je kunt het niet zo gek bedenken en de materialen zijn in het lokaal aanwezig. Hieronder is een voorbeeld zichtbaar van het eindproduct van een van de groepen:

 

 

 

 

Eindpresentatie
Na 14 weken presenteerden de leerlingen het eindproduct voor de opdrachtgever. Deze eindpresentatie werd voor de docent, opdrachtgever en de klas gehouden.

De technator vertelt

Technator Claudia Smits over het Technasium en Beta Challenge Programma (BCP)