Zoeken Annuleren
Volg ons nu ook!

Onze missie: leerlingen laten groeien

Het Jeroen Bosch College steunt en stimuleert leerlingen om te groeien. Iedere leerling heeft zijn eigen talenten. Soms is dat talent al zichtbaar als je bij ons binnenkomt, soms nog niet of nog niet helemaal.

Het is onze taak om bij onze leerlingen eruit te halen wat erin zit. Op het JBC geven we je de ruimte om je talenten te ontdekken en te groeien.

Het Jeroen Bosch College wil eigentijds onderwijs verzorgen van hoge kwaliteit zodat leerlingen goed zijn voorbereid op vervolgstudies en op een zelfstandig functioneren in onze complexe en pluriforme samenleving. Om dit te realiseren bieden we onderwijs aan dat een stevig beroep doet op de creatieve en innovatieve vermogens van leerlingen alsook op hun zelfstandigheid. Uitgangspunt hierbij is het bieden van effectief onderwijs in een affectieve omgeving. Vanuit de katholieke grondslag van de school worden leerlingen geïnspireerd tot een elkaar respecterende levenshouding.


Missie en visie nieuwe school (bij samengaan met Rodenborch-College)

Uit de missie voor de nieuwe school Samen leren, leven, groeien’, vloeit de visie op het onderwijs voort zoals we dat in de nieuwe school willen vormgeven:

Samen leren, samen leven en groeien door:
  • aandacht en respect voor elk talent en ieders ambitie
  • ruimte voor een ieder
  • oog voor elkaar, zorg voor de ander en het andere (ons erfgoed, zoals de cultuur en de aarde)
  • ontwikkeling van de eigen identiteit van de leerling en van de gemeenschap: WIJ.

Deze missie en visie zijn vertaald naar doelen en uitgangspunten die we hanteren bij de vormgeving van het onderwijs in onze nieuwe school. De hoofddoelen zijn: persoonsgericht onderwijs en onderwijs in dialoog. Lees meer hierover bij nieuws nieuwbouw.