Zoeken Annuleren
Volg ons nu ook!

Verschillen Cambridge stroom (versterkt Engels) en TTO

Wij krijgen als school vaak de vraag wat de verschillen zijn tussen tweetalig onderwijs (TTO) en de Cambridge stroom (versterkt Engels) die veel scholen aanbieden? De verschillen tussen beiden zijn groot. 

  • De Cambridge stroom is een vorm van versterkt Engels. Leerlingen volgen alle vakken in het Nederlands en krijgen meestal alleen een uur extra Engels in de week aangeboden. De leerlingen werken zo richting een bepaald taalniveau en taalexamen. 
  • De TTO opleiding is gebaseerd op de gedachte dat leerlingen, met name in de leeftijd van 12 t/m 18, goed in staat zijn om twee dingen tegelijk te leren, op een hoog niveau. Daarom biedt een TTO opleiding leerlingen de kans om meer dan 60% van de lesuren in het Engels te volgen. Tijdens deze lesuren spreekt iedereen Engels en worden Engelstalige leergangen gebruikt.

De grootste voordelen van TTO, ten opzichte van versterkt Engels, zijn:

  1. De leerling leert Engels in de breedte binnen meerdere vakken. Dit zorgt voor een goede aansluiting bij veel vervolgstudies omdat de leerlingen veel terminologie kennen binnen een grote verscheidenheid aan vakken.
  2. De leerling leert twee dingen tegelijk op hoog niveau: de vakken zelf en Engels.
  3. Het spreken, schrijven, luisteren en lezen in de doeltaal wordt veel ingeoefend. Engels wordt daarmee in alle facetten een tweede taal voor de leerlingen.
  4. Binnen TTO staat wereldburgerschap centraal: de leerlingen volgen het vak Global Awareness en maken integrale studiereizen naar Engeland en Ieper en gaan op uitwisseling om een andere cultuur van binnenuit te leren kennen. In de bovenbouw gaan de leerlingen op internationale stage.
  5. TTO leerlingen bouwen een eigen portfolio om zo te kunnen reflecteren op hun persoonsontwikkeling.
  6. In de bovenbouw volgen onze TTO leerlingen het vak Engels op het niveau zoals leerlingen in Engeland dat op de middelbare school krijgen aangeboden. Het uitgangspunt is dus dat leerlingen in essentie al (near)-native zijn in het Engels.

Al deze facetten zijn specifiek voor TTO en worden binnen de versterkte Engelse stroom niet aangeboden.

Mocht u hier verder vragen over hebben, mail dan gerust met Jeroen van Hilten, de afdelingsleider TTO: j.v.hilten@jbc.nl.