Zoeken Annuleren
Volg ons nu ook!

AFDELINGEN OP HET JBC

 

Brugklas

Van de basisschool naar een scholengemeenschap, dat is een grote overstap. We willen dat jij je snel thuis voelt. De mentor speelt hierin een hoofdrol. Naast de lessen in het eigen vak verzorgt de mentor ook de studielessen en PLUS-uur. De mentor onderhoudt ook contact je ouders.

Wij willen onze nieuwe brugklassers goed ontvangen. Daarom bezoeken we voor de zomervakantie elke basisschool om bijzonderheden van de leerlingen door te praten met de leerkracht van groep 8.

Bij de indeling van de klassen plaatsen we leerlingen van dezelfde basisschool in principe bij elkaar. Veel leerlingen vinden dat prettig. Heb je dat liever niet, dan kan dat ook. Voor de zomervakantie nodigen we je uit voor een kennismaking met je nieuwe klasgenoten en de mentor. Je ouders zijn hierbij van harte welkom.

Aan het begin van het schooljaar is er een aparte ouderavond om ouders goed te informeren over ‘hun’ nieuwe school. In de eerste week van het brugjaar organiseren de mentoren een introductieprogramma. Om aan het nieuwe gebouw te wennen hebben de brugklassen in de eerste weken een vast lokaal. De pauzes breng je dan door in ‘jouw’ brugklasvleugel, het 'Dolfinarium'.

Alle leerlingen volgen in het eerste jaar Kunst Beeldend. Lees hier meer over of bekijk de film via
deze link.


Advies en plaatsing

Zie onderstaand schema (links het advies van de basisschool, rechts de mogelijke plaatsing)

Mavo

De mavo op onze school is voor vmbo-leerlingen die meer theoretisch zijn ingesteld. Met een mavo-diploma kun je doorstromen naar de hoogste niveaus van het MBO of naar de 4-havo als je dat aankunt.

Havo

In het derde leerjaar van de havo maak je de keuze voor een profiel. In het vierde en vijfde leerjaar werk je in je eigen profiel naar het eindexamen toe. De havo is een voorbereiding op het hoger beroepsonderwijs (hbo) en sommige leerlingen gaan verder op het vwo.

Vwo

Met een vwo-diploma kun je doorstromen naar de universiteit of hogeschool. Het vwo (atheneum) duurt zes jaar. Vanaf klas vier verwachten we dat je steeds meer zelfstandig kunt werken. 

Jij kiest

Naast het reguliere programma kun je op het JBC kiezen voor: