Zoeken Annuleren
Volg ons nu ook!

Zomervakantie tot 6-9

In verband met de zomervakantie is onze school gesloten.
Op maandag 6 september start het nieuwe schooljaar en worden de leerlingen weer op school verwacht.

De leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) kregen aan het eind van afgelopen schooljaar een brief over de opstart van het nieuwe schooljaar. Een paar highlights:

Corona zelftesten rondom de zomervakantie

Om de kans op een uitbraak zo klein mogelijk te maken, vragen wij uw zoon of dochter tijdens en na de zomer door te gaan met de inzet van zelftesten. Bij het uitreiken van het rapport ontvangen alle leerlingen 8 zelftesten. We vragen in ieder geval om voorafgaand aan de terugkeer op school de zelftesten af te nemen: 3 dagen én 1 dag voor de eerste schooldag (6 september). De overige testen kunnen tijdens de zomervakantie worden ingezet.

 

Opstart schooljaar 2021/2022

De vakantie loopt van maandag 26 juli t/m vrijdag 3 september. Maandagmiddag 6 september worden alle leerlingen weer op school verwacht voor kennismaking met de mentor en klasgenoten. Dinsdag 7 september hebben alle jaarlagen introductieactiviteiten. Woensdag 8 september starten de lessen.  Aan het einde van de vakantie zullen we u nader informeren over de opstart van het nieuwe schooljaar. 

 

In de vakantie zal Magister worden heringericht voor het nieuwe schooljaar. Magister is dan niet toegankelijk. Vanaf vrijdag 3 september 16.00 uur wordt het leerlingvolgsysteem Magister geopend (onder voorbehoud van calamiteiten). Vanaf dan is zichtbaar in welke klas een leerling is geplaatst en kan het lesrooster worden bekeken. De roostermaker zorgt voor het meest optimale rooster. Wijzigingen en klas- en/of clusterindeling zijn dan ook niet mogelijk.

 

De jaarplanning wordt t.z.t. gepubliceerd op de website https://www.jbc.nl/Praktische-info/Jaarplanning-en-lestijden, waar het vakantierooster van komend jaar al te vinden is.

 

We wensen iedereen alvast een fijne, welverdiende vakantie toe!

Schooleiding JBC