Zoeken Annuleren
Volg ons nu ook!

Vakantie en start nieuwe schooljaar

De brief over het einde van schooljaar 2018-2019 en de opstart van schooljaar 2019-2020 vind je hier.

De leerlingen hebben na 5 juli 2019 vakantie tot en met vrijdag 16 augustus 2019.

Van donderdag 11 juli tot en met woensdag 14 augustus 2019 is het schoolgebouw gesloten. 

Maandag 19 augustus worden alle leerlingen weer op school verwacht voor een introductieactiviteit, waarbij de kennismaking met de mentor en klasgenoten een belangrijk onderdeel is. Aan het einde van de vakantie zult u hierover verder geïnformeerd worden.

Dinsdag 20 augustus starten de reguliere lessen. Enkele jaarlagen zullen een aanvullende (dag)activiteit op deze dinsdag hebben. Desbetreffende jaarlagen worden nader geïnformeerd. 


In de vakantie zal Magister worden heringericht voor het nieuwe schooljaar. Magister is dan niet toegankelijk. Vanaf vrijdag 16 augustus 16.00 uur wordt Magister weer geopend (onder voorbehoud van calamiteiten). Vanaf dan is zichtbaar in welke klas een leerling is geplaatst en kan het lesrooster worden bekeken.

 

Het vakantierooster voor het schooljaar 2019/2020 is te vinden op de website (praktische info > jaarplanning en lestijden). De jaarplanning vind je hier.  

We wensen al onze leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) een hele fijne vakantie toe!