Zoeken Annuleren
Volg ons nu ook!

Uit voorzorg ontruiming 2de etage

Vanochtend is in het scheikundekabinet tijdens werkzaamheden in de zuurkast een onverwachte chemische reactie opgetreden.

Het gevolg was een korte, heftige rookontwikkeling in de zuurkast. Hierbij is een zure stof vrijgekomen. Conform het veiligheidsprotocol is vervolgens de hele verdieping ontruimd en er was steeds overleg met de brandweer. Er is geen explosie of explosiegevaar geweest. Er was geen enkele leerling betrokken bij het incident.

De brandweer was binnen 5 minuten ter plaatse. Zij hebben de luchtkwaliteit gemeten. Uit de meetresultaten bleek dat er geen risico voor de gezondheid is geweest. Daarna heeft de brandweer de ruimte schoongemaakt en voor extra ventilatie gezorgd.

Er is op geen enkel moment een risico voor leerlingen en medewerkers geweest.