Zoeken Annuleren
Volg ons nu ook!

Presentaties PWS 14 maart

 

Donderdag 14 maart wordt de profielwerkstukpresentatieavond gehouden. In het afgelopen jaar hebben de leerlingen van 5 havo en 6 vwo hun ‘meesterproef’, het profielwerkstuk, gerealiseerd. Wij willen graag alle direct betrokkenen en belangstellenden de gelegenheid bieden zich een beeld te vormen van de totstandkoming van de verschillende werkstukken en van de wijze waarop onze leerlingen hiermee hun kwaliteiten hebben benut en ontwikkeld. De ouders/verzorgers van de leerlingen in 5 havo en 6 vwo hebben een uitnodiging om deze bijzondere avond bij te wonen met daarbij het complete programma. Om privacy-redenen wordt dit programma niet gedeeld op onze website.

 

 

De school zal vanaf 18.30 uur geopend zijn voor ontvangst. De avond start om 19.00 uur in met een centrale opening, waarna in meerdere rondes de presentaties kunnen worden bezocht. We sluiten de avond af met de uitreiking van de profielwerkstukprijzen. Na de centrale opening om 19.00 uur, start de eerste presentatiesessie om 19.15 uur en de tweede om 20.15 uur. Rond 21.10 uur worden de profielwerkstukprijzen uitgereikt. Rond 21.30 uur is de avond ten einde.

 

Wij hopen op een interessante en leuke avond voor de leerlingen die presenteren en voor het (hopelijk talrijke) publiek!