Zoeken Annuleren
Volg ons nu ook!

Beoordelingssysteem LO

Beoordelingssysteem L.O.

 

Het afgelopen jaar is de sectie l.o. actief bezig geweest om het huidige beoordelingssysteem kritisch te bekijken. De docenten lichamelijke opvoeding hebben het afgelopen jaar gewerkt met een pilot "motiverend beoordelen" in de brugklas. Dit is zeer goed bevallen en de sectie heeft ervoor gekozen om deze manier van beoordelen, vanaf dit schooljaar, door te trekken naar de gehele onderbouw. (klas 1,2,3)
De sectie heeft rubrics formulieren ontwikkeld, waarin de lesstof onderverdeeld is in 3 niveaus:

  • brons
  • zilver
  • goud

In deze rubrics staan de verwachtingen per bovenstaand niveau omschreven. Wij noemen dit feed-up informatie. De leerling kan zien wat er verwacht wordt en hoe hij/zij zichzelf kan verbeteren. Hiermee proberen wij leerlingen op zijn/haar niveau te laten sporten en hopen we meer betrokkenheid te creëren. Wij verwachten dat leerlingen gemotiveerder aan de lessen deelnemen en hierdoor graag zijn/haar persoonlijke prestaties wil verbeteren. De (eventuele) beoordelingen van deze prestaties worden niet meer door de docenten L.O. op magister geplaatst. Wat wordt dan wel beoordeeld en op magister geplaatst?

Het beoordelingsformulier dat wij gebruiken is ontwikkeld aan de hand van het OMZA principe. 

 

  • Organisatie
  • Meedoen
  • Zelfvertrouwen
  • Autonomie

We gaan de leerlingen beoordelen op 3 vaardigheden:

  1. OMZA vaardigheden.
  2. Algemeen beeld van de leerlingen t.o.v. de bewegingsvaardigheden.
  3. De vooruitgang van de leerlingen t.o.v. de bewegingsvaardigheden.

Het beoordelen houdt in dat de docent en de leerling 3 keer per jaar (nov/dec, mrt/apr, jun/jul) het formulier invult en dat we samen gaan kijken op welk niveau hij/zij deelneemt aan de les. Mochten er grote verschillen zijn in de uitkomst, dan is dit een goede aanleiding om met die leerling in gesprek te gaan om te kijken hoe het komt dat er verschil van inzicht is.

Uiteindelijk zal hier een score uitkomen en dit is gekoppeld aan een cijfer. De docent zal het uiteindelijke besluit nemen t.a.v. het cijfer. Dit cijfer zal meetellen voor de overgang van de leerling.


Het doel van deze manier van beoordelen is om leerlingen meer betrokken en nog gemotiveerder te krijgen in de les en bij hun eigen prestaties. Hierdoor hopen wij dat leerlingen geïnspireerd worden om een leven lang met plezier te bewegen.


Sportieve groet,

Sectie L.O.