Zoeken Annuleren
Volg ons nu ook!

Voorlichting studies

Aan de leerlingen van 3, 4, 5 havo, van 3, 4, 5 en 6 vwo van het Rodenborch-College en het Jeroen Bosch College en hun ouder(s)s/verzorger(s) zijn van harte uitgenodigd voor de informatieavond havo en vwo bovenbouw van diverse studierichtingen.

Deze avond zal gewijd zijn aan informatie over het Hoger Beroepsonderwijs en het Wetenschappelijk Onderwijs. Het is heel belangrijk zorgvuldig de vervolgstudie te kiezen. Veel jongeren blijken van de
vervolgstudie die zij hebben gekozen, verwachtingen te hebben die verkeerd of onvolledig zijn.
Dit kan teleurstellingen en ook problemen veroorzaken.

Op de informatieavond bieden we onze leerlingen en hun ouders de gelegenheid van een aantal studenten (oud-leerlingen) en/of studenten van verschillende studierichtingen de voorlichting bij te wonen om zoveel mogelijk informatie op te doen over de inhoud en moeilijkheidsgraad van de studies. Ook de keuze van het profiel heeft al invloed op de latere studiekeuze. 

De voorlichting kent 4 rondes van ieder 30 minuten met 15 minuten pauze.
In de pauzes is in de aula koffie, thee en frisdrank verkrijgbaar.

1ste informatieronde 19.15 - 19.45 uur
2de informatieronde 20.00 - 20.30 uur
3de informatieronde 20.45 - 21.15 uur
4de informatieronde 21.30 - 22.00 uur 
 
We hopen dat op een drukbezochte, geslaagde avond die bijdraagt aan een zorgvuldige studiekeuze. 

M. Wijers, decaan havo-vwo Jeroen Bosch College
Frank Brouwers, decaan havo-vwo Rodenborch-College
de mentoren
de ouderraad JBC