Zoeken Annuleren
Volg ons nu ook!

vacature oudergeleding MR

Oproep MR aan de ouders/verzorgers 

In de MR van het Jeroen Bosch College zijn docenten, leerlingen en ouders vertegenwoordigd. Er is momenteel een plaats open voor de geleding van ouders/verzorgers. Wij nodigen u van harte uit om u kandidaat te stellen voor deze plaats.

De ontwikkelingen van afgelopen jaren zijn positief, zoals de eindexamenresultaten en het aanbieden van tweetalig onderwijs. Op dit moment is het JBC zich onder andere aan het voorbereiden op het samengaan met het Rodenborch-College. Hiervoor wordt een nieuw onderwijsconcept ontwikkeld. Hiernaast loopt een traject met betrekking tot de nieuwbouw. Kortom: er is veel om over te praten.

Heeft u zin om actief bij te dragen aan heden en toekomst van het JBC, dan nodigen we u uit om u kandidaat te stellen voor de MR. Dit kan door een mail te sturen naar administratie@jbc.nl. voor vrijdag 19 oktober 2018. 

Frits van der Schans
Jur ter Wal, voorzitter MR