Zoeken Annuleren
Volg ons nu ook!

aAnmelden brugklas VO-school van 1ste keuze: 8 of 9 maart 2021

Aanmelden voor de brugklas op het Jeroen Bosch College is vanaf schooljaar 2020-2021 alleen nog mogelijk voor tweetalig onderwijs (met een havo- of vwo-advies en na het goed doorlopen van de ​intake voor tweetalig onderwijs)

Als het JBC jouw eerste keuze is, dan zien we je graag samen met je ouder(s) of verzorger(s) om je aan te melden op onze school.


Aanmelden kan op: 

  • maandag 8 maart 2021 van 19.00 tot 21.00 uur
  • dinsdag 9 maart 2021 van 19.00 tot 21.00 uur
Als je digitaal hebt aangemeld, dan liggen bij de persoonlijke aanmelding de documenten klaar die we met jou en je ouder(s)/verzorger(s) doornemen en ondertekenen. Anders ligt een blanco inschrijfformulier klaar op onze school. 

Toewijzing schooljaar 2021-2022

Voor de instroom voor TTO geldt in schooljaar 2021-2022 geen maximum. Dit betekent dat als een leerling het intakegesprek met goed gevolg heeft doorlopen en een basisschooladvies havo of vwo heeft, verzekerd is van een plaatsing bij het Jeroen Bosch College.
 

Aanmelden leerjaar 2, 3, 4 en 5 (ZIJ-STROOM)

Zit je op een andere school en wil je overstappen naar het Jeroen Bosch College in leerjaar 2 of verder? 

Vooraanmeldingen kunnen gedaan worden vanaf 1 maart 2021, met uitzondering van leerlingen die gedurende het schooljaar verhuizen. Er is sprake van een vooraanmelding als het vooraanmeldingsformulier is ingevuld en is ingestuurd. Vooraanmelding kan via deze
link.

Procedure zij-instroom

  1. Ouders/verzorgers krijgen bericht van de school indien de vooraanmelding in de procedure genomen kan worden.
  2. Het JBC vraagt informatie op bij de aanleverende school. 
  3. De school ontvangt een inlichtingenformulier van de afleverende school. 
  4. Ouders/verzorgers worden met hun zoon of dochter uitgenodigd voor een gesprek wanneer het inlichtingenformulier binnen is op de school. Deze gesprekken vinden plaats na de meivakantie.
  5. De vooraanmelding wordt een aanmelding indien het gesprek heeft plaatsgevonden.
    De plaatsingscommissie zal de aanmelding en het dossier bestuderen en beslissen of de leerling geplaatst kan worden.

Definitieve plaatsing

Ouders/verzorgers ontvangen van ons een officieel bericht dat hun zoon/dochter geplaatst is. Tevens ontvangt u dan ook aanvullende informatie over de start hier op school en het bestellen van de boeken.