Zoeken Annuleren
Volg ons nu ook!

aAnmelden brugklas VO-school van 1ste keuze: 22 EN 23 maart 2021

Aanmelden voor de brugklas op het Jeroen Bosch College is vanaf schooljaar 2020-2021 alleen nog mogelijk voor tweetalig onderwijs (met een havo- of vwo-advies en na het goed doorlopen van de ​intake voor tweetalig onderwijs).
Klik hier om digitale vooraanmelding te doen voor de brugklas in 2021-2022. Deze link werkt van 1 t/m 17 maart. Na de vooraanmelding, ontvangt u t.z.t. een link voor een digitaal aanmeldgesprek op 22 of 23 maart (via MS Teams).

Stand van zaken per 28 januari 2021:

 • Basisscholen zijn normaliter verplicht om het schooladvies uiterlijk 1 maart in het onderwijskundig rapport op te nemen en aan ouders en leerlingen door te geven. Vanwege de lockdown en de voorjaarsvakantie komen veel scholen in de knel met het verzamelen van voldoende informatie over de leerlingen en het voeren van de oudergesprekken over het schooladvies. Vanwege de zorgvuldigheid krijgen de basisscholen nu tot 15 maart de tijd. Hierdoor zijn de eerdere aanmelddata van 8 en 9 maart komen te vervallen.
 • Lees hier de brief die namens DOVO (Directeuren-Overleg Voortgezet Onderwijs), SSPOH (Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs) en de gemeente 's-Hertogenbosch is verstuurd naar de leerlingen van groep 8 en hun ouder(s) / verzorger(s).
 • Bekijk hier de infografic over de aanmelding en toewijzing.

Data aanmelden/plaatsing

 • Het formulier voor de digitale vooraanmelding is beschikbaar van 1 maart t/m 17 maart. 
 • De nieuwe deadline voor het digitaal voor-aanmelden wordt 17 maart.
 • De daadwerkelijke aanmelding wordt verplaatst naar 22 en 23 maart. Normaal gesproken vindt de aanmelding op school plaats. Gezien de huidige omstandigheden, worden de aanmeldingsgesprekken digitaal gevoerd (via MS teams). Als u de digitale vooraanmelding heeft gedaan, ontvangt u van ons t.z.t. een vergaderlink voor het aanmeldgesprek op 22 of 23 maart (tussen 16.00 en 21.00 uur). 
 • De centrale toewijzing vindt plaats op 29 maart. (Als het Jeroen Bosch College 1ste keuze is, is er altijd plaats, dus hoeft een leerling niet deel te nemen aan de centrale toewijzing).
 • De definitieve plaatsingsbrieven worden op 30 april verstuurd. (na controle advies en warme overdracht van basisschool naar voortgezet onderwijs).

     

Toewijzing schooljaar 2021-2022

Voor  de instroom voor TTO geldt in schooljaar 2021-2022 geen maximum. Dit betekent dat als een leerling het intakegesprek met goed gevolg heeft doorlopen en een basisschooladvies havo of vwo heeft, verzekerd is van een plaatsing bij het Jeroen Bosch College.

Alleen voor de scholen die te maken hebben met over-aanmelding (meer aanmeldingen dan plaatsen) geldt dat de leerlingen zullen worden toegewezen. Deze centrale toewijzing vindt plaats op 29 maart in 's-Hertogenbosch, waarna ouders geïnformeerd worden over de school van toewijzing.

   

Aanmelden leerjaar 2, 3, 4 en 5 (ZIJ-STROOM)

Zit je op een andere school en wil je overstappen naar het Jeroen Bosch College in leerjaar 2 of verder? 

Vooraanmeldingen kunnen gedaan worden vanaf 1 maart 2021, met uitzondering van leerlingen die gedurende het schooljaar verhuizen. Er is sprake van een vooraanmelding als het vooraanmeldingsformulier is ingevuld en is ingestuurd. Vooraanmelding kan via deze
link.


Procedure zij-instroom

 1. Ouders/verzorgers krijgen bericht van de school indien de vooraanmelding in de procedure genomen kan worden.
 2. Het JBC vraagt informatie op bij de aanleverende school. 
 3. De school ontvangt een inlichtingenformulier van de afleverende school. 
 4. Ouders/verzorgers worden met hun zoon of dochter uitgenodigd voor een gesprek wanneer het inlichtingenformulier binnen is op de school. Deze gesprekken vinden plaats na de meivakantie.
 5. De vooraanmelding wordt een aanmelding indien het gesprek heeft plaatsgevonden.
  De plaatsingscommissie zal de aanmelding en het dossier bestuderen en beslissen of de leerling geplaatst kan worden.

Definitieve plaatsing

Ouders/verzorgers ontvangen van ons een officieel bericht dat hun zoon/dochter geplaatst is. Tevens ontvangt u dan ook aanvullende informatie over de start hier op school en het bestellen van de boeken.