Zoeken Annuleren
Volg ons nu ook!

Aanmelden brugklas VO-school van 1ste keuze: 2, 3 of 4 maart 2020

Wat fijn dat je enthousiast bent over onze school! Als het JBC jouw eerste keuze is, dan zien we je graag samen met je ouder(s) of verzorger(s) om je aan te melden op onze school.

Aanmelden kan op: 

  • maandag 2 maart en dinsdag 3 maart 15.00 tot 17.00 uur of van 19.00 tot 21.00 uur
  • woensdag 4 maart 15.00 tot 17.00 uur.
  • Eind februari kun je je alvast digitaal voor-aanmelden via dit digitaal aanmeldformulier (link volgt), zodat bij de persoonlijke aanmelding de documenten klaarliggen die we met jou en je ouder(s)/verzorger(s) doornemen en ondertekenen.

Toewijzing schooljaar 2018-2019

Deze informatie volgt zodra dit in het directeurenoverleg VO is afgestemd.

Wel/niet toegewezen?

Deze informatie volgt zodra dit in het directeurenoverleg VO is afgestemd.
  

Niveau brugklas o.b.v. basisschooladvies

Een overzicht van welke brugklas mogelijk is bij welk basisschooladvies vind je hier.

 

Aanmelden leerjaar 2 en verder

Zit je op een andere school en wil je overstappen naar het Jeroen Bosch College in leerjaar 2 of verder? Neem dan contact op met de afdelingsleider van de betreffende afdeling om te kijken of we dit voor je kunnen realiseren. Bij de aanmeldformulieren kun je het formulier vinden van het betreffende leerjaar. 

Zij-instroom leerjaar 4 en hoger

Mevrouw G. Papen is contactpersoon voor aanmelding voor zij-instroom bovenbouw (leerjaar 4 en hoger): g.papen@jbc.nl. Mavo-leerlingen van andere scholen die bij het Jeroen Bosch College willen doorstromen naar 4 havo kunnen hier in dit boekje meer over informatie vinden.